ČMSS

OZNÁMENÍ KLIENTA O ODKLADU SPLÁTEKvůči Českomoravské stavební spořitelně, a.s. (dále jen „ČMSS“)

Údaje o zájemci

Vyplňte prosím všechny položky formuláře.
Vyplňte včetně diakritikyPole je povinné
Vyplňte včetně diakritikyPole je povinné
Oznámení musí vyplňovat plnoletá osobaZadejte platné datum
Pole je povinné
+Zadejte platné telefonní číslo
Občanský průkaz, pas nebo jakýkoliv jiný doklad, který prokazuje Vaši totožnostZadejte platné číslo dokladu

Údaje o úvěru / úvěrech

Specifikace odkládaných úvěrů: meziúvěr (pokud byl poskytnut) a úvěr ze stavebního spoření. V případě meziúvěru dojde i k odkladu splátek navazujícího úvěru ze stavebního spoření.

Odesláním tohoto oznámení využívám svého práva oznámit odklad splátek dle zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 ("ZOS") a žádám o ochrannou dobu

Požadovaná úleva
do 31. 10. 2020
Pole je povinné
přidat další úvěrMusíte zadat desetimístné číslo úvěrové smlouvy (variabilní symbol platby)

Praktické informace

Využitím ochranné doby pozbývá účinnosti předchozí dohoda (pokud byla sjednána) uzavřená od 12. 3. 2020 z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, a to prvním dnem ochranné doby.

Pokud neuvedete nebo uvedete chybně číslo úvěrové smlouvy, potom platí, že využíváte svého práva využít ochranné doby pro všechny úvěry vedené u ČMSS, které splňují podmínky ZOS.

Je-li ke splácení úvěru zavázáno více osob, musí toto oznámení učinit každá samostatně, jinak k němu ČMSS nebude přihlížet.

Přijetí vašeho oznámení potvrdíme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl v oznámení. Pokud bude oznámení obsahovat vady, vyzveme Vás stejným způsobem k odstranění vad oznámení. Do 30 dnů Vám potom zašleme dopisem povinné informace dle ZOS na kontaktní adresu evidovanou u ČMSS.

Potvrzení žádosti

Je nutné zaškrtnout veškeré souhlasy
Prohlašuji, že využívám odklad splátek/ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na mou osobu.
Prosím zaškrtněte, jinak není možné formulář odeslat
Beru na vědomí, že ochranná doba trvá od prvního dne následujícího měsíce po dni, kdy ČMSS obdrží toto oznámení od poslední z osob zavázaných ke splácení úvěru.
Př. Dlužník odešle oznámení 23. 4. 2020 a spoludlužník až 10. 5. 2020. Odklad splátek Vám bude nastaven od 1. 6. 2020.Prosím zaškrtněte, jinak není možné formulář odeslat
Beru na vědomí, že o délku trvání ochranné doby se prodlouží délka fixace úrokové sazby meziúvěru.
Prosím zaškrtněte, jinak není možné formulář odeslat

Informace

Více informací najdete v sekci Nejčastější otázky